Korekta tekstów

Wykonujemy korektę tekstów w jęz. polskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, angielskim i włoskim.

* Korekta językowa prac magisterskich i licencjackich.