Tłumaczenia

Jesteśmy! Działamy!

Składanie i odbiór zamówień poprzez office@skryptorium.eu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu +48 606 962 654 codziennie od 7:00 do 21:00.

angielski, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, duński, rosyjski, czeski, słowacki, ukraiński, arabski i inne

Tłumaczenia przysięgłe

m.in. akty notarialne, umowy, dokumenty samochodowe, wyciągi z rejestrów, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia lekarskie, dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego (akty małżeństwa, urodzenia, rozwodu, zgonu), wyroki i postanowienia sądowe, testamenty, patenty, certyfikaty, rachunki, faktury, dowody tożsamości, prawa jazdy, opinie, decyzje administracyjne, pełnomocnictwa

Tłumaczenia specjalistyczne i zwykłe

m.in. dokumenty biznesowe (umowy handlowe, materiały promocyjne, foldery reklamowe, strony internetowe itp.), dokumenty techniczne (instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, dokumenty techniczne, informatyczne, muzyczne itp.), dokumenty medyczne (zaświadczenie lekarskie, historia choroby itp.), dokumenty prywatne (cv, list motywacyjny, korespondencja itp.)

Korzystamy z najnowocześniejszego oprogramowania do tłumaczeń, które pozwala nam na szybki i dokładny przekład tekstu dzięki wykorzystaniu obszernej bazy terminologicznej. Gwarancja jakości, bezpieczeństwa i poufności.

Jak zamówić tłumaczenie?

1. Dostarcz dokument do darmowej wyceny w wersji elektronicznej (skan na office@skryptorium.eu). Otrzymasz od nas informację o cenie i terminie realizacji. Tekst do tłumaczenia przysięgłego należy również dostarczyć w oryginale (do wglądu).

2. Aby potwierdzić zlecenie, należy przesłać potwierdzenie przelewu za tłumaczenie (klienci indywidualni) lub zamówienie mailem (firmy).

3. Przetłumaczony dokument wysyłamy e-mailem jako skan, kurierem lub pocztą. Może też być odebrany osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Metody płatności

Klienci indywidualni. Płatność gotówką lub przelewem (potwierdzenie przelewu) przy zlecaniu tłumaczenia.

Klienci biznesowi. Płatność gotówką lub przelewem (do 7 dni) po otrzymaniu tłumaczenia i faktury VAT.

Tłumaczenia ustne

francuski, hiszpański, angielski

  • spotkania biznesowe, konferencje, negocjacje, rozmowy handlowe, rozmowy telefoniczne
  • udział w wyjazdach służbowych krajowych i zagranicznych
  • opieka nad gośćmi zagranicznymi

Korekta tekstów

Wykonujemy korektę i streszczenia m.in. prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.